რა არის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა?

762-580x326

ბოლო თვეებია სულ ვფიქრობდი დამეწერა რამე ჩემს ბლოგზე, მაგრამ როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ხშირად გვიწევს გადავდოთ გეგმები სამომავლოდ, სამსახურის ძებნით ვიყავი დაკავებული, როდესაც   კონკურსს გადავაწყდი, რამაც ჩამაფიქრ,გავიხსენე, რაოდენ დიდ ბედნიერებას მანიჭებდა ერთდროს წერა და კონკურსებში მონაწილეობა, მეც არ დავაყოვნე და ვიფიქრე ვცდი თქო და  გადავხედე საკონკურსო თემატიკას . კონკურსის მთავარი თემაა „კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა“ … ვერაფერი ვერ გავიგე… კიდევ გადავიკითხე,კიდევ გადავიკითხე და მივხვდი, რომ მაინც ვერაფერი გავიგე . ავდექი და თანდართუულ ფაილებს გადავხედე და მერე მივხვდი, რაოდენ დიდი აზრი იმალებოდა ამ სამი სიტყვის უკან . დავიწყე ფიქრი თუ რისი დაწერა შემეძლო ამ თემაზე,ავდექი ღრმად ჩავისუნთქე და დავიწყე წერა.

„კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა“

რა არის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა ? მათ ვინც არიცის შევეცდები გლეხურ ენაზე ავხსნა, რადგან მაღალფარდოვანი სიტყვებით ახსნილი წესივრად ვერც მე გავიგე.

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა ეს არის  კომპანიის კეთილი ნება და  თავის თავზე აღებული პასუხისმგებლობა თანამშრომლების,ბაზრის,გარემოს და თემის წინაშე. რისი მეშვეობითაც შესაძლებელია ქვეყანაში არსებული სოციალური, ეკოლოგიური და ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებაში თუნდაც პატარა წვლილის შეტანა.

images

 1. თანამშრომლებთან ურთიერთობა- ის რომ დაიცავს მათ უფლებებს,დაეხმარება მათი პრაქტიკული უნარ-ცვევების განვითარებაში და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობას მისცემს, თანამშრომლებს საშაულება ექმებათ მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში,დაიცავს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის და უსაფრთხოებას, შესთავაზებს მოქნილ სამუშაო პირობებს, მოქნილ სამუშაო საათებს და ნახევარ განაკვეთზე მუშაობის საშუალებას, აიკრძალება დისკრიმინაცია და იქნება ტოლერანტული გარემო, ექნებათ სამართლიანია ანაზღაურება, ჯანმრთელობის დაზღვევა და.სხვ
 2. ბაზრის სივრცე- დაიცავს მომხმარებელთა უფლებებს, გააუმჯობესებს პროდუქტისა და მომსახურების ხარისხს, შეიმუშავებს ისეთ პროდუქციას და მომსახურებას რომელიც დააკმაყოფილებს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მომხმარებლის მოთხოვნებს, რეაგირებას მოახდენს მომხმარებელთა და მომწოდებელთა საჩივრებზე, დაიცავს მომხმარებელთა და მომწოდებელთა პირად მონაცემებს, დაიცავს ეთიკის პრინციპებს რეკლამაში, თავს აარიდებს კორუფციას და ჩრდილოვან ეკონომიკას და სხვ.
 3. გარემოს დაცვა- დაიცავს ბიომრავალფეროვნებას და ეკოსისტემებს, შეეცდება ტრანსპორტირებით გარემოზე მოხდენილი ზეგავლენის შემცირებას, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს შეიმუშავებს, შეიმუშავებს ნარჩენების მართვის პოლიტიკას, შეამცირებს ჰაერის,წყლის,ნიადაგის დაბინძურებას. კლიმატის ცვლილებების შემცირებას შეუწყობს ხელს, კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციის ნარჩენებბის შეგროვება და გადამუშავებას უზრუნველყოფს და სხვ.
 4. თემთან/საზოგადოებასთან ურთიერთობა- უზრუნველყოს ადგილობრივ მოსახლეობისთვის სამუშაო ადგილების და კვალიფიკაციის ამაღლების საშუალების უზრუნველყოფას, ითანამშრომლოს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებთან და შესთავაზებს სტაჟირების შესაძლებლობას, მოახდენს ფინანსურ შეწირულობებს და საზოგადოებისთვის სასიკეთო საქმეს გააკეთებს, დახმარებას გაწევს არაფინანსური მაგ. მოახდენს კომპანიის პროდუქციისა  ან/და აღჭურვილობის მიწოდებას, თანამშრომელთა მოხალისეობრივი მონაწილეობას თემში მიმდინარე სხვადასხვა საქმიანობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას,სპორტის ,კუპტურის ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, სიღარიბის შემცირებას, ადამიანთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ღონისძიებების ხელშეწყობას და სხვ.

გარდა საყოველთაო კეთილდღეობისა კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობას დიდი სარგებელი მოაქვს კომპანიებისთვის:

შემცირებული საოპერაციო ხარჯები;

— რისკის მენეჯმენტი;

— კორპორაციული რეპუტაცია;

— უფრო სრულყოფილი ბრენდის და იმიჯის რეპუტაცია;

— გაუმჯობესებული ურთიერთობები დაინტერესებულ მხარეებთან;

— გაყიდვების ზრდა და კლიენტების ერთგულება;

— თანამშრომლების მოზიდვისა და შენარჩუნების მეტი უნარი;

— რეკლამირება და სასარგებლო საქმიანობის შეძენილი მაღალი საზოგადოებრივი იმიჯი.

— მოზიდული სოციალური ინვესტიციები

 

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში უკვე ძალიან კარგად არის განვითერებული კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა .კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია:

1994 წელს ავიაკომპანიამ British Airways დაიწყო კამპანია გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდასაჭერად მგზავრებისაგან თანხების მოგროვებით. პროგრმას ერქვა „შეცვალე უკეთესობისაკენ“. კამპანიის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ავიაკომპანიის მგზავრები. ყოველ წელს, საშუალოდ 16 მილიონი ამერიკელი მოგზაურობს ევროპაში და უკან დაბრუნებისას, ხშირად ჯიბეში უყრიათ უცხოური ხურდა ფული, რომელსაც სამშობლოში ვერაფერში გამოიყენებენ. ბრიტანეთის ავიახაზების მიერ განხორციელებული ფრენების დროს მგზავრებს სავარძლებზე ხვდებოდათ სპეციალური კონვერტები, რომლებშიც მათ შეეძლოთ ჩაეყარათ ხურდა ფული UNICEF -ის მხარდასაჭერად. იმავდროულად, თვითმფრინავში აკეთებდნენ განცხადებებს იმის თაობაზე, თუ რა მიზნით გროვდებოდა თანხა. 2002 წლისათვის ბრიტანეთის ავიახაზებს უკვე 31 მილიონი აშშ დოლარი ჰქონდა შეგროვებული.

2.jpg

საქართველში კი ნელ-ნელა ვითარდება და ინერგება ეს კულტურა.

“კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა იმას კი არ გულისხმობს, თუ როგორ ხარჯავს კომპანია მოგებას, არამედ იმას, თუ რა გზებით იღებს ამ მოგებას”  მათიას სტაუსბერგი, გაეროს „გლობალური შეთანხმების“ მედიაურთიერთობის ხელმძღვანელი.

corporate-social-responsibilitycsr-1-638

 

Реклама

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მისი როლი, დანიშნულება და მართლმსაჯულების ადმინისტრირების საკითხები.

1997 წლის 13 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონი. ახალი კანონი მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენდა საქართველოს პრეზიდენტის სათათბიროს ორგანოს-საქართველოს იუსტიციის საბჭოს შექმნა. საქართველოს იუსტიციის საბჭოს ფუნქციებად განისაზღვრა მოსამართლეთა თნამდებობებზე დანიშვნა,გათავისუფლება,სასერთიფიკატო გამოცდების ორგანიზება,სასამართლო რეფორმების გასატარებლად წინადადებების შემუშავება და კანონით დადგენილი სხვა ამოცანების შესრულება.

საბჭოს შემადგენლობა განისაძღვრა 12 წევრით, სადაც 3 მოსამართლე იყო. საბჭოს შემადგენლობაში თანამდებობრივად შედიოდნენ: საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ასევე საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული 4 წევრი და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ დანიშნული 1 წევრი.

2004წლის 30 ივნისს განხორციელდა პირველი საკანონმდებლო ცვლილება საბჭოს შემადგენლობის რაოდენობასთან დაკავშირებით და შემადგენლობა განისაზღვრა 9 წევრით, მომდევნო საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა 2005წლის 25 ნოემბერს საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრა 18 წევრით. შემდეგი საკანონმდებლო ცვლილება 2006 წლის 25 მაისს მოხდა და საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრა 19 წევრით.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სტატუსისთვის გადამწყვეტი აღმოჩნდა 2006 წლის 27 დეკემბრის და 2007 წლის 19 ივნისის საკანონმდებლო ცვლილებები,რამაც შექმნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის მეტი გარანტიები. საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრა 15 წევრით.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სასამართლო სისტემის მაკოორდინატებელ,ხარისხიანი და ეფექტური მართლმსაჯულების ხელშეწყობისათვის შექმნილ დამოუკიდებელ ორგანოს წარმოადგენს.

იუსტიციის უმარლესი საბჭო არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტი.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის წესი განისაძღვრება რეგლამენტით,რომელსაც საქართველოს პარლამენტი ამტკიცებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობით.

აპარატი შედგება:

 • სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტისგან
 • სასამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტისგან
 • ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტისგან და
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ხარისხის მართვის დეპარტამენტისგან.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია:

 • საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება და ჩატარება
 • პირველი და სააპელაციო ინსტანციების მოსამართლეთა დანიშვნა და გათავისუფლება
 • პირველი და სააპელაციო ინსტანციების სასამართლოების შექმნა
 • სამართალ შემოგმედებითი და ანალიტიკური საქმიანობა
 • საერთო სასამართლოების ბიუჯეტის პროექტის შექმნა
 • სასამართლო ხელისუფლების ინსტანციების დაცვა საკონსტიტუციო სასამართლოში
 • დისციპლინური სამართალწარმოება და ხარისხის მართვა საერთო სასამართლოებში.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამატებითი საქმიანობების სფეროები:

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
 • საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის საინისტრო
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- იურიდიული დახმარების სამსახური.

საქართველოს პარლამენტმა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად შეიძლება აირჩიოს საქართველოს პრეზიდენტმა. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად შეიძლება დაინიშნოს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება მაგისტრის ამ მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხით/უმაღლესი განათლების დიპლომით, სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10 წლიანი გამოცდილება,მაღალი რეპუტაცია და რომელიც სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტია. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ  და პარლამენტის მიერ არჩეულ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს არ შეიძლება ეკავოს რაიმე სხვა თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში,ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას,იგი არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური გაერთიანების წევრი ან/და მონაწილეობდეს პოლიტიკურ საქმიანობაშ.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადა 4 წელია.ერთი და იგივე პირი არ შეიძლება აირჩეს ზედიზედ ორჯერ.საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეობს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრებისგან 4 წლის ვადით ირჩევს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია.საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს არ შეიძლება ეკავოს სასამართლო თავმჯდომარის,მისი პირველი მოადგილის ან კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის თანამდებობა.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დღემდე წარმატებით არის განხორციელებული შემდეგი პროექტები:

 • „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და განხორციელებულია Human Dynamics K.G მიერ
 • გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი „სასამართლო ხელისუფლების მხარდაჭერა საართველოში“
 • „სასამართლო ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმის პროექტი“ დაფინანსებულია აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)  მიერ და განხორციელებულია Tetra Tech DPK  მიერ
 • პროექტი მართლმსაჯულების განვითარების დახმარება“
 • ევროპის საბჭოს პროექტი- დანიის საქართველოს პროგრამა 2010-2013 სასამართლო რეფორმის,ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობა.
 • „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი დაფინანსებულია აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ და განხორციელებულია აღმოსავლეთ- დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის   (EWMI) მიერ.

 

 

 

ავსტრალაზია

განმარტება

ავსტრალაზიას უწოდებენ ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიას, ხოლო ოკეანეთს- წყნარი ოკეანის კუნძულების 3 მთავარ ჯგუფის: მალანეზიის,მიკრონეზიისა და პოლინეზიის ერთიანობას.

ისტორია

ადამიანის პირველი დასახლებები ავსტრალიის კონტინენტზე დაახლოებით 42,000-48,000 წლის წინ დაიწყო.

სავარაუდოდ კონტინენტზე დასახლებული ადამიანები იყვნენ ავსტრალიის თანამედროვე აბორიგენების წინაპრები.

პირველი Homo Sapiens ავსტრალიაში სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიიდან ჩამოვიდა. გადმოსულთა უმეტესობა მონადირეები და მიწათმოქმედები იყვნენ.

ტორესის სრუტის კუნძულებზე მცხოვრებნი ძირითადად მებაღეობასა და მონადირეობა-მოსავლის აღებას ეწეოდნენ.

ავსტრალიის ტერიტორიის პირველი ევროპული დაზვერვა განახორციელა ჰოლანდიელმა ნავიგატორმა, უილემ ჯენსზუნიმ, რომელმაც1606 წელს იორკის ნახევარკუნძულის სანაპირო აღმოაჩინა.

XVII საუკუნის განმავლობაში ჰოლანდიელებმა მოიარეს ავსტრალიის დასავლეთის და ჩრდილოეთი საზღვაო საზღვრები და ამ ტერიტორიას უწოდეს ახალი ჰოლანდია, მაგრამ დასახლება არ უცდიათ.

1770წელს ინგლისელმა ჯეიმზ კუკმა გაცურა ავსტრალიის გასწვრივ და შეადგინა ავსტრალიის აღმოსავლეთი სანაპიროს რუკა,

რომელსაცახალი სამხრეთი უელსი დაარქვა და დიდი ბრიტანეთის საკუთრებად გამოაცხადა.

კუკის აღმოჩენის მეშვეობით ბრიტანეთის იმპერიამდამსჯელი კოლონია დააარსა.

1788 წლის 26 იანვარს კაპიტან არტურ ფილიპის ხელმძღვანელობით ახალი სამხრეთი უელსის ბრიტანეთის ზღვის გადაღმა კოლონიებისმოსახლეობამ დასახლება პორტ-ჯექსონში დაიწყო.

მომავალში ეს დღე გამოცხადდა ავსტრალიის ეროვნულ დღედ. ამჟამად ტასმანიის სახელით ცნობილი ვან-დიმენის მიწადასახლდა 1803 წელს, ხოლო ცალკე კოლონია იგი 1825 წელს გახდა.

1829 წელს დიდმა ბრიტანეთმა ოფიციალურად მოითხოვა ავსტრალიის დასავლეთი ნაწილი.ბრიტანეთის ადმინისტრაციამ სამხრეთი უელსი რამდენიმე კოლონიად დაყო — 1836 წელს შეიქმნა სამხრეთი ავსტრალია,

1851 წელს — ვიქტორია, ხოლო 1859 წელს — კუინზლენდი.

ჩრდილოეთი ტერიტორია გაჩნდა 1911 წელს სამხრეთი ავსტრალიისგან გამოყოფის შემდეგ. სამხრეთი ავსტრალია დააარსეს როგორც «თავისუფალი პროვინცია» — რაც იმას ნიშნავს,

რომ იგი არასდროს იყო დამსჯელი კოლონია. ვიქტორია და დასავლეთი ავსტრალია ასევე დააარსეს «თავისუფლად», თუმცა შემდეგ მაინც მიიღეს გადმოყვანილი მსჯავრდადებულები.

მსჯავრდადებულების გადმოყვანა ახალი სამხრეთი უელსის კოლონიაში 1848 წელს შეწყდა ახალმოსახლეების პროტესტის შემდეგ

პორტ-არტური იყო ავსტრალიის უდიდესი ციხეგადმოყვანილი მსჯავრდადებულთათვის

ადმინისტრაციული  დაყოფა

ავსტრალიაში არის ექვსი შტატი: ახალი სამხრეთი უელსი, კუინზლენდი, სამხრეთი ავსტრალია, ტასმანია,ვიქტორია და დასავლეთი ავსტრალია, და 2 მთავარი ტერიტორია:

ჩრდილოეთი ტერიტორია და ფედერალური ტეროტირია. ამ ორი ტერიტორიის ფუნქცია შტატის მსგავსია, მაგრამ სახელმწიფოს პარლამენტს შეუძლია მათი პარლამენტის რაიმე კანონმდებლობის უკუგდება.

კონტრასტში, ფედერალური კანონმდებლობა მხოლოდ უკუაგდებს შტატის კანონმდებლობას განსაზღვრულ შტატებში, რომლებიც არიან მოქცეულნი ავსტრალიის კონსტიტუციის 51-ე სექციაში;

შტატის პარლამენტები კისრულობს ყველა დარჩენილ კანონმდებლობის ძალაუფლებას, მათ შორის განათლებას, პოლიციას, სამართალს, გზებს, საზოგადო ტრანსპორტსა და ადგილობრივ მთავრობას

თითოეულ შტატს და ტერიტორიას აქვს თავისი საკანონმდებლო ხელისუფლება. ერთპალატიანია ჩრდილოეთ ტერიტორიაში, ფედერალურ ტერიტორიასა და კუინზლენდში,

ხოლო ორპალატიანი — ახალი სამხრეთ უელსში, სამხრეთ ავსტრალიაში, ტასმანიაში, ვიქტორიასა და დასავლეთ ავსტრალიაში. შტატები არიან სუვერენული. ქვედა პალატა ცნობილია,

როგორც საკანონმდებლო ასამბლეა (ასამბლეის პალატა სამხრეთ ავსტრალიასა და ტასმანიაში), ხოლო ზედა პალატა ცნობილია, როგორც საკანონმდებლო საბჭო.

მთავრობის მეთაური თითოეულ შტატში არის პრემიერ-მინისტრი და თითოეულ ტერიტორიაზე მთავარი მინისტრი. დედოფალი არის წარმოდგენილი თითოეულ შტატში გუბერნატორის სახით;

ადმინისტრატორს ჩრდილოეთ ტერიტორიაში და ავსტრალიის გენერალ-გუბერნატორს ფედერალურ ტერიტორიაზე, აქვთ ანალოგიური როლები

გეოგრაფია  და  ბუნება

ავსტრალიის ფართობი 7.686.850 კვ.კმ-ია, საზღვაო საზღვარი — 34,218 კმ. მას გარს აკრავს ინდოეთისა და წყნარი ოკეანეები.

აზიისგან გამოყოფილია არაფურისა და ტიმორის ზღვებით. ავსტრალია მსოფლიოში ყველაზე პატარა კონტინენტია და სიდიდითრიგით მეექვსე ქვეყანა.

იგი ასევე ყველაზე დიდ კუნძულად არის მიჩნეული

ავსტრალია სამხრეთ ნახევარსფეროში მდებარეობს: მატერიკზე, კუნძულ ტასმანიასა და მრავალრიცხოვან პატარა კუნძულებზე.

ავსტრალიის მფლობელობაშია რამდენიმე მცირე კუნძული, ე. წ. გარე ტერიტორიები, აგრეთვე სექტორი ანტარქკიდაზე. იგი მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც მთელ კონტინენტს იკავებს. ფართობით ოდნავ ჩამორჩება აშშ-ს (ალასკას გარეშე) და დაახლოებით 32-ჯერ აღემატება მის ყოფილ მეტროპოლიას — გაერთიანებულ სამეფოს.

ქვეყანა ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ გადაჭიმულია 3 680 კმ-ზე, ხოლო აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ 2000 კმ-ზე.

ავსტრალია, გეოლოგიური თვალსაზრისით, ხმელეთის ერთ-ერთი უძველესი მასივია, რომელიც ჩამოყალიბდა თითქმის 3 მლნ წლის წინ. რელიეფში ჭარბობს პლატოები,მთიან რაიონებს ძირითადად ქვეყნის აღმოსავლეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი უკავია. კონტინენტი მდიდარია სასარგებლო წიაღისეულით.

აქ ვრცელდება სუბტროპიკული, ტროპიკული, სუბეკვატორული და ზომიერი კლიმატური სარტყლები. კონტინენტებს შორის იგი ყველაზე მშრალია.

ქვეყნის აღმოსავლეთით წყნაროკეანულ სანაპიროს გაუყვება დიდი წყალგამყოფი ქედი, რომლის სამხრეთში, ავსტრალიის ალპებში, მდებარეობს ქვეყნის უმაღლესი მწვერვალი კოსციუშკო.

დასავლეთი ნაწილი უდაბნოებსა და ნახევარუდაბნოებს უკავია. მათ შორის უდიდესია ვიქტორიის დიდი უდაბნო.

დიდი ბარიერული რიფი წარმოადგენს მარჯნის რიფებისა და კუნძულების უზარმაზარ ჯაჭვს წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, ავსტრალიის კონტინენტის, იორკის ნახევარკუნძულის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რაიონის გაყოლებაზე. იგი გადაჭიმულია 2000 კმ-ზე და მნიშვნელოვნად აფერხებს ნაოსნობას ავსტრალიის ამ რეგიონში.ტერიტორიის 40% ტროპიკებს წარმოადგენს, ერთი მესამედი უდაბნოა (დიდი ქვიშიანი უდაბნო, ვიქტორიის დიდი უდაბნო,გიბსონის ქვიანი უდაბნო).

ავსტრალიის უდაბნოების ზონაშია აღმართული მსოფლიოს უდიდესი მონოლითი — წითელი მთაულურუ. იგი დღის განმავლობაში რამდენიმეჯერ იცვლის ფერს.

 • ავსტრალიის გეოგრაფიული რაიონებია: დასავლეთ ავსტრალიის ზეგანი, ცენტრალური დაბლობი, აღმოსავლეთ ავსტრალიის მთები.
 • მთის მასივებია: მაკდონელი, ჰამერსლი, კიმბერლი, ნალარბორი, ავსტრალიის ალპები. უმაღლესი მწვერვალია მთა კოსციუშკო (2 228 მ).
 • უდიდესი მდინარეებია: დარლინგი, მურეი, მარამბიჯი, ლაკლანი.
 • უდიდესი ტბებია: ეირი, ტორენსი, გერდნერი.
 • უდიდესი კუნძულებია (კვ.კმ) — ტასმანია (64.519), მელვილი (5.786), კენგურუ (4.416).
 • უდიდესი ნახევარკუნძულებია: არმენლენდი, კეიპიორკის და ეირის ნახ. კუნძულები.
 • უდაბნოებია:ქვიშიანი უდაბნო, გიფსონის უდაბნო და ვიქტორია.
 • ბუნებრივი რესურსები: ბოქსიტები, ქვანახშირი, რკინის მადანი, სპილენძი, კალა, ოქრო, ვერცხლი, ურანი, ნიკელი, ვოლფრამი,

მინერალური სილა, ტყვია, თუთია,ალმასი, ბუნებრივი აირი, ნავთობი;

ფლორა და ფაუნა

ავსტრალიის ფაუნა გამოირჩევა უნიკალური ცხოველების მრავალფეროვნებით, კონტინენტზე არსებული ძუძუმწოვრების 83%,ქვეწარმავლების 89%, თევზებისა და მწერების 90% და ამფიბიების 93%, წარმოადგენენ ავსტრალიის ენდემურ სახეობებს ენდემიზმის. მაღალი დონე შეიძლება მიეწეროს კონტინენტის გრძელ გეოგრაფიულ იზოლაციას, სტრუქტურულ სტაბილურობას და კლიმატის იშვიათი ცვლილების ეფექტებს.ძუძუმწოვრებიდან განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევენ ჩანთოსნები. დათვლილია, რომ ავსტრალიაში 200,000 ცხოველის ჯიში არსებობს, რომელთაგანაც 96% უხერხემლოები არიან. ს სამყარო იმდენად უნიკალურია, რომ ავსტრალიელებმა საკუთარ სახელმწიფო გერბზე ორი მათგანი გამოსახეს: კენგურუ და სირაქლემა ემუ.

ზანტი ჩანთოსანი დათვი — კოალა ანუ ავსტრალიური ზარმაცა — ხეზე ცხოვრობს.

აბორიგენების ენაზე მისი სახელი ნიშნავს ”ვინც წყალს არ სვამს.” მართლაც,კოალა სიცოცხლისთვის საჭირო ტენს მხოლოდ თავისი საკვების, ევკალიპტის,

თორმეტიოდე სახეობის ფოთლებიდან იღებს. ავსტრალიის წყლებში 4,000-ზე მეტი თევზის სახეობა ცხოვრობს, რომლის 90% ენდემურია.

ავსტრალიასა და მის ტერიტორიაში ცხოვრობს 800-ზე მეტი სახეობის ფრინველი, რომელთაგანაც 350 ავსტრალიის, ახალი ზელანდიისა და ახალი გვინეის ენდემები არიან.

ავსტალიის ფლორა მოიცავს მცენარეების მრავალ სახეობას: სისხლძარღვოვნების 20,000, ხოლო არასისხძარღვოვნების — 14,000 სახეობას.

სოკოების 250,000 ჯიშია გავრცელებული, ხოლო ლიქენების — 3 000. გვხვდება ევკალიპტის 600 სახეობა. ქვეყნის აღმოსავლეთში ისინი 100 მ.

სიმაღლეზე იზრდება. ტყეებს უკავია მთელი ტერიტორიის 8%

მემკვიდრეობა

სიდნეი — ავსტრალიის მუზეუმი, სამხატვრო გალერეა;

 • მელბურნი – ვიქტორიის ეროვნული გალერეა, ეროვნული სტადიონი;
 • ბრიზბენი — ბოტანიკური ბაღი (1899 წ.),
 • კანბერა — რადიოტელესკოპი, რომლითაც აღმოჩენილ იქნა კვაზარი და პულსარი.
 • კაკადუს ეროვნული პარკი, დიდი ბარიერის რიფი, ტასმანიის ნაკრძალი, ვილანდრას ტბათა რეგიონი.

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ტურიზმი

თავისუფლება და პასუხისმგებლობა

                                                                                                        „ძმობა, ერთობა, თავისუფლება

                                                                                                                                                       ვ.ფშაველა

   „თავისუფლება ცოცხლებისთვისაა ხელსაყრელი და არა მკვდრებისთვის. იგი გამოიხატება ადამიანის ნდომა-მისწრაფებაში; თავისუფლება მოქმედებაა, განხორციელებაა ნებისა, აზრისა, გრძნობისა და არა განსვენება, უქმად ყოფნა. თავისუფლება პიროვნებისა და ერისა ერთიერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. სადაც არაა პიროვნება თავისუფალი, იქ ერი დამონებულია და დამონებულ ერში, რა თქმა უნდა, პიროვნებაც მონაა, უთავისუფლო, სხვის ხელში სათამაშო ნივთი.     

თავისუფლება არის საკუთარი თავის უფლება,ანუ საკუთარი თავის პატრონობა. თავისუფლება იმის განხორციელებაა, რაც ადამიანს სურს. თავისუფალი ისეთი მდგომარეობაა, როდესაც ადამიანს არავინ აძალებს ამა თუ იმ საქმის გაკეთებას, მაგრამ ჩემის აზრით თავისუფლების აუცილებელი პირობა არის პასუხისმგებლობა. ყველა ადამიანი პასუხისმგებელია თავის საქციელზე. ნამდვილი ჭეშმარიტი თავისუფლება ისაა, როდესაც აზრით ბატონობს სხეულზე ადამიანი დაკმაყოფილდება იმით რასაც, მას უფალი აძლევს. აქვე მოვიყვან რამოდენიმე ფრაზას თავისუფლებაზე:

„ბედნიერების საიდუმლო თავისუფლებაა, თავისუფლების საიდუმლო გამბედაობაა“

„ის, ვინც არის მამაცი,არის თავისუფალი“

„ყველა ადამიანს აქვს ოთხი მიჭიერება: სინდისი,თვითმმართველობა, დამოუკიდებლობა და შემოქმედებითი ფანტაზია. ეს საბოლოოდ გვაძლევს თავისუფალ ადამიანს“

ზოგადად თავისუფლება და პასუხისმგებლობა  ე.ი  გქონდეს უფლებები და პასუხისმგებლობები. იყო თავისუფალი არ ნიშნავს გქონდეს ყველაფრის უფლება,ეს ესე არაა. თავისუფლებებს ყოველთვის თან ახლავს პასუხისმგებლობები. მე ძალიან მომწონს გამოთქმა: „შენი უფლება მთავრდება იქ,სადაც იწყება სხვისი უფლება!“. ადამიანმა თავისი უფლებები ისე უნდა გამოიყენოს რომ სხვის უფლებები არ დაარღვიოს, არ შელახოს. „თავისუფლება და პასუხისმგებლობის“ ნათელი მაგალითია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია,რომელშიც ნათლადაა აღწერილი თითოეული ადამიანის განურჩევლად,რასის,რელიგიის,ფერის მიუხედავად ყველას ერთნაირი უთლებები ანუ თავისუფლება ენიჭება და ასევე პასუხისმგებლობები.

ჩემის აზრით თავისუფლება და პასუხისმგებლობა ერთობ მნიშვნელოვანია  საზოგადოებისთვის, ეს ორი უფლება აწესრიგებს ადამიანთა შორის ურთიერთობას, სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობას. პასუხისმგებლობების საშუალებით შესაძლებელია თვიდან ავირიდოთ დავები,რადგან გვეცოდინება რა არის ჩვენი მოვალეობა,თუ რაზე ვართ პასუხისმგებლები, თავისუფლება კი ყველაფრის უფლებას არ ნიშნავს, უნდა ვაკეთოთ ისე რომ სხვისი უფლებები არ სევზღუდოთ ან უხეშად დავარღვიოთ.

მარჩენალი დედები

მოკლედ დღეს მთელი დღეა აღშფოთებული ვარ, მქონდა ლექცია სახელად «კრიტიკული აზროვნება’ სადაც შემდეგი რამ ითქვა: დღეს დედები ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ შვილებს,ნაკლებ დროს ატარებენ მათთან, ისინი სამსახურით არიან დაკავებულები და არა ბავშვის აღზრდით» ისე მოხდა რომ დისკუსია წავიყვანეთ იქამდე რომ დაისვა კითხვა.ვისი ბრალია რომ დედა ნაკლებ დროს უთმობს შვილს? … ამ კითხვაზე პასუხი ორ ნაწილად გაიყო ჩემსა და ლექტორს შორის: ის თვლიდა რომ დედის ფუნქცია და მოვალეობაა შვილის აღზრდა, და მისივე ბრალია რომ ის ნაკლებ დროს ატარებს მასთან. მე ვეთანხმები რომ დედის ფუნქცია შვუილის აღზრდაა და არა მარტო ეს, მაგრამ ის რომ დედა სამსახურის გამო ნაკლებ დროს ატარებს შვილთან და ეს მისი ბრალია,ამაში ნამდვილად ვერ დავეთანხმები,რადგან გამოვყოთ ოჯახთა ორი კატეგორია:

ხელმოკლე ოჯახი: რომელსაც მამაკაცის მიერ შემოტანილი თვიური თანხა ოჯახში არ ჰყოფნის და დედა იძულებულია მოაკლოს თავის შვილს ყურადღება და სამსახური ეძებოს,რადგან ის უბრალოდ ვალდებულად თვლის ტავის ტავს იმუშაოს რომ შვილს აარაფერი მოაკლოს

შეძლებული ოჯახი: სადაც მამაკაცის თვიური შემონატანი საკმაოდ სოლიდურია და ოჯახს მთლიანად ჰყოფნის,დედა კი უბრალოდ იმიტომ იწყებს მუშაობას,რომ დაქალუშკები გაიჩინოს,იგულაოს და თავი გაინებივროს, ამასობაში ის ბავშვის მოვლას სხვა ვინმეს ანდობს,რადგან შესაძლებელია მას სულაც არ მოსწონს ბავშვის აღზრდის სტილი, უყვარს მაგრამ მასთან არ სურს დროის გატარება.

პირველ შემთხვევაში დედის ეს საქციელი გამართლებულად მიმაჩნია რადგან,მას  სახელმწიფომ არ შეუქმნა საჭირო პირობები იმისთვის რომ შვილთან დიდი დრო გაატაროს და აღზარდოს ის.გაჭირვებაში ცხოვრებამ აიძულა ესე გაეკეთებინა. ამაში დამნაშავე კი ვინ არის? სახელმწიფო

მეორე შემთხვევაში კი გაუმართლებელია და გამართლება არც აქ ასეთი დედის საქციელს, ამ შემთხვევაში «დედა» თავის მოთხოვნილებებს შვილწე წინ აენებს,გამოდის მას არ აინტერესებს თავისი შვილი…

მოკლედ რა გამოვიდა საბოოლოო ჯამში თავად დაასკვენით

უცნობს … ბოდიში რომ შენს სამყაროში შემოვიჭერი

imagesასე არასდროს დამმართვნია,თითქოს სამყარომ შემომიტია, უეცრად ავირიე,ისე თითქოს ქარიშხალი მოვარდა წყნარ ქალაქში და ყველაფერი დალაგებული ერთიანად არია.ვერგამიგია რა ხდება? რატომ ხდება? რა არის ამის მიზეზი?   არ მინდა ამაზე ვიფიქრო მაგრამ ნუთუ ეს შენ ხარ? არა არ მჯერა მე რაღაც ამის, რაღაც სისულელეა, უბრალოდ მჭირდება ცოტახნით დასვენება სადმე, აქედან შორს, ამ სივრციდან სხვა სივრცეში, სადაც ეს ადგილები თავს არ გამახსენებს. იქნებ მაშინ მაინც დაწყნარდეს ეს აღშფოთებული გული,რომელსაც ყოველ საღამოს დაწოლისწინ ერთი კითხვა აწუხებს, ხვალ რას უნდა ველოდო?. როგორც ამბობენ «აირია მონასტერი» … ვერგამიგია რატომ?,რისთვის? … ხანდახან ჩემს თავს ვეკითხები რა დავაშავე წარსულში ისეთი, ახლა რომ ვიმკი თქო, მაგრამ უცებ მახსენდება ალბათ ჩემი ბედი ესააა …  არის ადამიანი რომელიც ხან ახლოსაა ხან შორს, რომლის გვერდითაც თავს მშვიდად ვგრძნობ არეული მონასტერიც მის გვერდით მშვიდი ხდება…  ის ახლაც შორსაა, ალბათ ამ უაზრო სიტყვებსაც მისდამი მონატრება მაწერინებს. ვერგამიგია ადამიანის როგორი ფენომენი ვარ, ხან ერთ ხასიათზე ვარ ხან მეორე , ხანდხან ისეთი რამ შეიძლება გავაკეთო რასაც შინაგანი ე გულწრფელად არ გააკეთებდა, ყველაფრის გართულება მიყვარს, როგორც ამბობენ აუტკივებელ თავს ძალით ვიტკიებ ხოლმე, ას ეიყო გუშინაც, რამინდოდა რას მივძვრებოდი,ხომ სჯობდა არაფერი მცოდნოდა,მაგრამ ეს უეცრად მოხდა და ახლა ველოდები ამ საქციელზე განაჩენს, იმედი მაქვს ლმობიერი იქნება ის ვისაც ამ საქციელით შევეხე, მინდა ვუთხრა: ( ბოდიში რომ შენს სამყაროში შემოვიჭერი, გამიზნულად არ გამიკეთებია ეს)… იმედია მაპატიებ … და დაივიწყებ… მხოლოდ ამის იმედი მაქვს …..